POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dnia 25 maja 2018 roku w życie wchodzi nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), którego celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Firma Antix Social Media dokonała wdrożenia procedur RODO. W związku z tym informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ryszard Kamiński Antix Social Media

  1. Słowackiego 35a
    08-500 Ryki
    NIP: 716-144-62-71

Celem przetwarzania Państwa danych przez Administratora jest:

– realizacja umowy usług tworzenia stron oraz prowadzenia kont social media
– pozostałe cele, związane bezpośrednio z prowadzona działalnością,
– sytuacja, w której jest to konieczne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym
– wsparcie realizacji obsługi klienta.

Dane te, przetrzymywane będą przez okres czasu niezbędny do realizacji usług, lub też do chwili zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Dane mogą być przechowywane także po zakończeniu umowy, jednakże jedynie celem spełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Właścicielu firmy. Czas przechowywania danych po zakończeniu umowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami, z zaznaczeniem , że mają Państwo prawo do usunięcia danych na wcześniejszą prośbę.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu i aktualizacji swoich danych, ich usunięcia, redukcji przetwarzania, przenoszenia oraz zgłoszenia sprzeciwu bądź cofnięcia zgody. Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym (np. biurom podatkowym) następuje wyłącznie w celu przetwarzania ich w imieniu Administratora. W sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych łamie przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016roku, maja Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: info@antix.pl